પંજાબ લોક સેવા પંચ ભરતી 2022 પંજાબ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન નોકરીઓ માટે અરજી કરો

પંજાબ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન નોકરીઓ ભારતી 2022 પંજાબ લોક સેવા સમિતિ (PPSC) દ્વારા સહાયક જિલ્લા કક્ષાના પદો માટે પંજાબ લોક સેવા આયોગ ભારતી अधिसूचना ચાલુ કરેલ છે. इच्छुक ઉમેદવાર પંજાબ લોક સેવા કેન્દ્ર ભરતી સંબંધિત શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા પદ અને વિભાગીય જાહેરાત પંજાબ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન ભારતી નોટિફિકેશન દ્વારા પોસ્ટંં સમસ્ત જાણકારી આમાં પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ પંજાબ લોક સેવા ઓનલાઇન ફોર્મ હેઠળ પંજાબ લોક સેવા જગ્યાઓ અધિકૃત માહિતીની તપાસ કરવા માટે યોગ્ય ભારતીય નાગરિકો અરજી કરવા માટે અરજી કરી શકે છે.

પંજાબ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન ભરતી 2022 પંજાબ પબ્લિક સર્વિસ કમિશનની ખાલી જગ્યા માટે ખાલી વિગતો, અરજી ફોર્મ, આયુષ્ય ક્ષમતા, પગાર વગેરેની ગહન અભ્યાસ કરવા માટે અભ્યર્થી પંજાબ લોક સેવા કનિદૈ લાકિઅ વેબસાઇટ www.ppsc.gov.in પર ક્લિક કરો. અરજી કરી શકો છો. આ પંજાબ લોક સેવા જોબ અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા અધિસૂચના, એપ્લિકેશન જાહેરાતો પીડીએફ શ્રેણીમાં નીચે મુજબ છે અરજી ફોર્મ ભરો પહેલા એક વખત સમીક્ષા જોર લેવું કે ભવિષ્યમાં કોઈ ડિક્કી ના થાય.

પંજાબ સરકારી નોકરી

પંજાબ લોક સેવા પંચ ભરતી 2022 પંજાબ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન નોકરીઓ માટે અરજી કરો

પંજાબ લોક સેવા ભરતી 2022 વધારાનું વર્ણન

વિભાગનું નામ પંજાબ લોક સેવા (PPSC)
કુલ પદોની સંખ્યા 119 પદ
પદ કા નામ સહાયક જીલા અટૉર્ની
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન ફોર્મ
કાર્ય ક્ષેત્ર દિલ્હી
સત્તાવાર વેબસાઇટ www.ppsc.gov.in

શૈક્ષણિક યોગ્યતા : આવેદક ની પાસ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા થી 12મી પાસ / કાયદા માં સ્નાતક ડિગ્રી અથવા સમદર્શક ઉત્તીર્ણ થવું જોઈએ.

વય મર્યાદા : 01 જાન્યુઆરી 202 ની આવેદકની પ્રથમ ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 37 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટથી જુડી માહિતી વિભાગીય જાહેરાતો પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

ઇન્ટરવ્યુ / કૌશલ્ય અને લેખિત પરીક્ષાના સમય નીચેના અભિલેખોની મૂળ પ્રતિ સાથે અભ્યર્થિની હાજરી ફરજિયાત છે.

  1. 12મી પરીક્ષાની અંક યાદી
  2. કાયદામાં સ્નાતક
  3. સમાનતા પ્રમાણપત્ર
  4. આધાર કાર્ડ
  5. સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ચાલુ રાખો સ્થાયી જાતિ / જાતિ તપાસ પ્રમાણપત્ર
  6. રાજ્ય સ્તર का मूल निवास प्रमाण पत्र
  7. પણ અભ્યર્થીઓનો એક સ્વપ્રમાણિત સેટ અભ્યર્થીઓના ફોલો પર સમય રજૂ કરવો પડશે અને કોઈપણ સમયે અથવા કોઈ પણ દસ્તાવેજના દસ્તાવેજો પર અભ્યર્થીઓની નિમણૂક કરી શકે છે.

નોકરી વિગતો : પંજાબ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન નોકરીઓ વેકેન્સી

પદ કા નામ ખાલી સંખ્યા
સહાયક જીલા અટૉર્ની 119
કુલ પદ 119 પદ

પસંદગી પ્રક્રિયા : લેખિત પરીક્ષા, દસ્તાવેજ તપાસ અને ઇન્ટરવ્યુમાં પ્રદર્શન આધાર પર પસંદ કરવામાં આવશે

અરજી કેવી રીતે કરવી : આ લોક સેવા વિક્રેંસી પંજાબ માટે ઉમેદવાર ઉમેદવારની વિભાગીય વેબસાઈટ અથવા ફરી નિયુક્ત એપ્લિકેશન ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરીને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ અપલાઈ શકે છે.

જેમની અભ્યર્થિ અરજીને અપલાઈન કરવા માટે સૌ પ્રથમ નોટિફિકેશનની સમીક્ષા કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો :

અરજી કરવાની તારીખ : 05 મે 2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 20 મે 2022

સોશિયલ મીડિયામાં જ્વાઇન માહિતી મેળવો :

ટેલીગ્રામ ગ્રુપમાં

વાઇટ્સએપ ગ્રુપમાં

હિન્દી જાહેરાત અલ્ર્ટમાં પ્રતિદિન નવ સરકારી નોકરી, નોકરી, શિક્ષણ, સમય સારિણી, પરીક્ષા અને અન્ય ઘણા અપડેટ માટે પુસ્તકો.

જરૂરી નિર્દેશ: પંજાબ લોક સેવા સંસ્થા જોબથી સંબધિત માહિતી માટે વિભાગ દ્વારા ઑફિશિયલ નોટિફિકેશન પીડીએફ વાંચે છે જે લિંક ઉપર આપેલી છે ભરતી તરફથી કોઈ પ્રશ્ન છે તો તમે કમેન્ટ પણ પૂછી શકો છો, આ માટે તમારા મિત્રો સાથે શેર પણ કરો મદદ કરો.

Leave a Comment