તેલંગાણા પોલીસ કાન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ માટે અરજી

તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ ભારતી 2022 તેલંગાણા રાજ્ય પોલીસ કાન્સ્ટેબલ પદો માટે તેલંગાણા રાજ્ય કક્ષાની પોલીસ ભરતી બોર્ડ ભારતી अधिसूचना ચાલુ કરેલ છે. इच्छुक ઉમેદવાર તેલંગાના પોલીસ કાંસ્ટેબલ ભરતી સંબંધિત શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા પદંડ અને વિભાગીય જાહેરાતો તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભારતી સૂચના ચેનલો સમસ્ત જાણકરી આ પોસ્ટમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ તેલંગાના પોલીસ કાંસ્ટેબલ ઓનલાઇન ફોર્મ હેઠળ ટીસાલપીઆરબી જગ્યાઓ અધિકૃત માહિતીની તપાસ કરવા માટે યોગ્ય ભારતીય નાગરિકો અરજી કરવા માટે અરજી કરી શકે છે.

તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 માટે ક્લિક કરો ખાલી વિગતો, અરજી પત્રક, આયુષ્યની ક્ષમતા, પગાર વગેરેની ગહન અભ્યાસ કરીને અભ્યર્થી તેલંગાણા રાજ્યની પોલીસ ભરતી અથવા બોર્ડની વેબસાઇટ www.tslprb.in થી તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ખાલી જગ્યા ઓનલાઈન પર નિર્ધારિત અરજી ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરો અરજી કરી શકો છો. આ તેલંગાના રાજ્ય પોલીસ ભરતી બોર્ડ જોબ અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા અધિસૂચના, એપ્લિકેશન જાહેરાતો પીડીએફ શ્રેણીમાં નીચે મુજબ છે અરજી ફોર્મ ભરો પહેલા એક વખત સમીક્ષા જોર લેવું કે ભવિષ્યમાં કોઈ ડિક્કી ના થાય.

તેલંગાના સરકારી નોકરી

તેલંગાણા પોલીસ કાન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ માટે અરજી

તેલંગાના પોલીસ કાંસ્ટેબલ ભરતી 2022 વધારાનું વર્ણન

વિભાગનું નામ તેલંગાના રાજ્ય પોલીસ ભરતી બોર્ડ (TSLPRB)
કુલ પદોની સંખ્યા 15,644 પદ
પદ કા નામ કાંસ્ટેબલ, ફાયર મેન વોર્ડર
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન ફોર્મ
કાર્ય ક્ષેત્ર તેલંગાના
સત્તાવાર વેબસાઇટ www.tslprb.in

શૈક્ષણિક યોગ્યતા : आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं / સ્નાતક ડિગ્રી અથવા સમદર્શક ઉત્તીર્ણ હોવી જોઈએ.

વય મર્યાદા : 01 જાન્યુઆરી 202 ની આવેદકની પ્રથમ ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 45 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટથી જુડી માહિતી વિભાગીય જાહેરાતો પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

ઇન્ટરવ્યુ / કૌશલ્ય અને લેખિત પરીક્ષાના સમય નીચેના અભિલેખોની મૂળ પ્રતિ સાથે અભ્યર્થિની હાજરી ફરજિયાત છે.

  1. 12મી પરીક્ષાની અંક યાદી
  2. સ્નાતક ડિગ્રી
  3. સમાનતા પ્રમાણપત્ર
  4. આધાર કાર્ડ
  5. સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ચાલુ રાખો સ્થાયી જાતિ / જાતિ તપાસ પ્રમાણપત્ર
  6. રાજ્ય સ્તર का मूल निवास प्रमाण पत्र
  7. પણ અભ્યર્થીઓનો એક સ્વપ્રમાણિત સેટ અભ્યર્થીઓના ફોલો પર સમય રજૂ કરવો પડશે અને કોઈપણ સમયે અથવા કોઈ પણ દસ્તાવેજના દસ્તાવેજો પર અભ્યર્થીઓની નિમણૂક કરી શકે છે.

નોકરી વિગતો : તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ વેકેન્સી

પદ કા નામ ખાલી સંખ્યા
કાંસ્ટેબલ, ફાયર મેન વોર્ડર 15644
કુલ પદ 15644 પદ

પસંદગી પ્રક્રિયા : લેખિત પરીક્ષા, દસ્તાવેજ તપાસ અને ઇન્ટરવ્યુમાં પ્રદર્શન આધાર પર પસંદ કરવામાં આવશે

અરજી કેવી રીતે કરવી : આ તેલંગાણા પોલીસ કાન્સ્ટે વેકેન્સી માટે ઉમેદવાર ઉમેદવારની વિભાગીય વેબસાઈટ પરથી અથવા પછી નિચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરીને ઓનલાઈન એપ્લીકેશન અપલાઈન કરી શકો છો.

જેમની અભ્યર્થિ અરજીને અપલાઈન કરવા માટે સૌ પ્રથમ નોટિફિકેશનની સમીક્ષા કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો :

અરજી કરવાની તારીખ : 02 મે 2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 20 મે 2022

સોશિયલ મીડિયામાં જ્વાઇન માહિતી મેળવો :

ટેલીગ્રામ ગ્રુપમાં

વાઇટ્સએપ ગ્રુપમાં

હિન્દી જાહેરાત અલ્ર્ટમાં પ્રતિદિન નવ સરકારી નોકરી, નોકરી, શિક્ષણ, સમય સારિણી, પરીક્ષા અને અન્ય ઘણા અપડેટ માટે પુસ્તકો.

જરૂરી નિર્દેશ: તેલંગાના પોલીસ કાન્સ્ટેબલ જૉબથી સંબધિત માહિતી માટે વિભાગ દ્વારા ચાલુ ઑફિશિયલ નોટિફિકેશન પીડીએફ વાંચે છે જે ઉપર આપેલી લિંક છે ભરતીથી કોઈ પ્રશ્ન છે તો તમે કમેન્ટ કરીને પણ પૂછી શકો છો કે આને તમારા મિત્રો સાથે શેર પણ કરી શકો છો. મદદ કરો.

Leave a Comment