વિઝાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 વિઝાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ માટે અરજી કરો

વિઝાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ ભારતી 2022 નેશનલ સ્ટીલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ વિજાગ (વિઝાગ સ્ટીલ) દ્વારા અપરેન્ટિસ પદો માટે રાષ્ટ્રીય ઇસ્પાત નિગમ લિમિટેડ વિઝાગ ભારતી अधिसूचना ચાલુ કરેલ છે. इच्छुक ઉમેદવાર વિજાગ સ્ટીલ પ્લાંટ અપરેન્ટિસ ભરતી થી સંબંધિત શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા પદ અને વિભાગીય જાહેરાતો વિઝાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસ ભારતી સૂચનાથી ચેનલ સમસ્ત જાણકરી આ પોસ્ટમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ વિજાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ અપરેન્ટિસ ઓનલાઇન ફોર્મ હેઠળ આરઆઇએનએલ વિજાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ અપરેન્ટિસ ખાલી જગ્યાઓ અધિકૃત માહિતીની તપાસ કરવા માટે યોગ્ય ભારતીય નાગરિકો અરજી કરવા માટે અરજી કરી શકે છે.

વિઝાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 વિઝાગ સ્ટીલ પર ક્લિક કરવા માટે ખાલી વિગતો, અરજી ફોર્મ, આયુ મર્યાદાની ક્ષમતા, પગાર વગેરેની ગહન અભ્યાસ કરીને અભ્યર્થી નેશનલ સ્ટીલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ વિજાગની અધિકૃત વેબસાઇટ www.bpsc.bih.nic.in પર ક્લિક કરો અથવા વિઝાગ સ્ટીલ દ્વારા અરજી ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરો પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસની ખાલી જગ્યા ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો. આ વિજાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ અપરેન્ટિસ જોબ અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા અધિસૂચના, એપ્લિકેશન જાહેરાતો પીડીએફ શ્રેણીમાં નીચે મુજબ છે અરજી ફોર્મ ભરો પહેલા એક વખત સમીક્ષા જોર લેવું કે ભવિષ્યમાં કોઈ ડિક્કી ના થાય.

નવી સરકારી નોકરી

વિઝાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 વિઝાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ માટે અરજી કરો

વિજાગ સ્ટીલ પ્લાંટ અપરેન્ટિસ ભરતી 2022 વધારાનું વર્ણન

વિભાગનું નામ રાષ્ટ્રીય સ્ટીલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ વિજાગ (વિઝાગ સ્ટીલ)
કુલ પદોની સંખ્યા 150 પદ
પદ કા નામ અપરેન્ટિસ
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન ફોર્મ
કાર્ય ક્ષેત્ર વિજાગ
સત્તાવાર વેબસાઇટ www.vizagsteel.com

શૈક્ષણિક યોગ્યતા : आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं / સ્નાતક ડિગ્રી અથવા સમદર્શક ઉત્તીર્ણ હોવી જોઈએ.

વય મર્યાદા : 01 જાન્યુઆરી 202 ની આવેદકની પ્રથમ ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 45 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટથી જુડી માહિતી વિભાગીય જાહેરાતો પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

ઇન્ટરવ્યુ / કૌશલ્ય અને લેખિત પરીક્ષાના સમય નીચેના અભિલેખોની મૂળ પ્રતિ સાથે અભ્યર્થિની હાજરી ફરજિયાત છે.

  1. 12મી પરીક્ષાની અંક યાદી
  2. સ્નાતક ડિગ્રી
  3. સમાનતા પ્રમાણપત્ર
  4. આધાર કાર્ડ
  5. સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ચાલુ રાખો સ્થાયી જાતિ / જાતિ તપાસ પ્રમાણપત્ર
  6. રાજ્ય સ્તર का मूल निवास प्रमाण पत्र
  7. પણ અભ્યર્થીઓનો એક સ્વપ્રમાણિત સેટ અભ્યર્થીઓના ફોલો પર સમય રજૂ કરવો પડશે અને કોઈપણ સમયે અથવા કોઈ પણ દસ્તાવેજના દસ્તાવેજો પર અભ્યર્થીઓની નિમણૂક કરી શકે છે.

નોકરી વિગતો : વિઝાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ વેકેન્સી

પદ કા નામ ખાલી સંખ્યા
અપરેન્ટિસ 150
કુલ પદ 150 પદ

પસંદગી પ્રક્રિયા : લેખિત પરીક્ષા, દસ્તાવેજ તપાસ અને ઇન્ટરવ્યુમાં પ્રદર્શન આધાર પર પસંદ કરવામાં આવશે

અરજી કેવી રીતે કરવી : આ વિજાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ અપરેન્ટિસ વેકેન્સી માટે ઉમેદવાર ઉમેદવારની વિભાગીય વેબસાઈટ પરથી અથવા પછી નિચે એપ્લિકેશન ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરીને ઓનલાઈન એપ્લીકેશન માટે અરજી કરી શકો છો.

જેમની અભ્યર્થિ અરજીને અપલાઈન કરવા માટે સૌ પ્રથમ નોટિફિકેશનની સમીક્ષા કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો :

અરજી કરવાની તારીખ : 08 માર્ચ 2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 10 માર્ચ 2022

સોશિયલ મીડિયામાં જ્વાઇન માહિતી મેળવો :

ટેલીગ્રામ ગ્રુપમાં

વાઇટ્સએપ ગ્રુપમાં

હિન્દી જાહેરાત અલ્ર્ટમાં પ્રતિદિન નવ સરકારી નોકરી, નોકરી, શિક્ષણ, સમય સારિણી, પરીક્ષા અને અન્ય ઘણા અપડેટ માટે પુસ્તકો.

જરૂરી નિર્દેશ: વિજાગ સ્ટીલ પ્લાન્ટ અપરેન્ટિસ જૉબથી સંલગ્ન સંબધિત માહિતી માટે વિભાગ દ્વારા ચાલુ ઑફિશિયલ નોટિફિકેશન પીડીએફ વાંચે છે જે ઉપરની લિંક આપેલ છે તે ભરતીથી ચૂંટણી પ્રશ્ન છે તો તમે કમેન્ટ કરીને પણ પૂછી શકો છો કે આને શેર કરો અને તમારા મિત્રો સાથે પણ જૉબ આપ્યો મદદ કરો.

Leave a Comment