બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2022 બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવકની નોકરીઓ માટે અરજી

બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવક નોકરીઓ ભારતી 2022 ભારતીય ટપાલ વિભાગ બિહાર (ભારત પોસ્ટ) દ્વારા ગ્રામીણ ટપાલ સેવકો પદો માટે બિહાર ડાક વિભાગ ભારતી अधिसूचना ચાલુ કરેલ છે. इच्छुक ઉમેદવાર બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી થી સંબંધિત શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા પદ અને વિભાગીય જાહેરાતો બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવક ભારતી સૂચનાથી ચેનલ સમસ્ત જાણકરી આ પોસ્ટમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ બિહાર ગ્રામીણ ટપાલ સેવક ઓનલાઇન ફોર્મ હેઠળ બિહાર પોલીસ સર્કલ ખાલી જગ્યાઓ અધિકૃત માહિતીની તપાસ કરવા માટે યોગ્ય ભારતીય નાગરિકો અરજી કરવા માટે અરજી કરી શકે છે.

બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2022 માટે ખાલી વિગતો, અરજી ફોર્મ, આયુષ્યની ક્ષમતા, પગાર વગેરેની ગહન અભ્યાસ કરીને અભ્યર્થી ભારતીય ટપાલ વિભાગની વેબસાઇટ www.appost.in થી અથવા બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવકની ખાલી જગ્યાઓ પર ક્લિક કરો. કરી શકો છો. આ બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવક જોબ અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા અધિસૂચના, એપ્લિકેશન જાહેરાતો પીડીએફ શ્રેણીમાં નીચે મુજબ છે અરજી ફોર્મ ભરો પહેલા એક વખત સમીક્ષા જોર લેવું કે ભવિષ્યમાં કોઈ ડિક્કી ના થાય.

બિહાર સરકારી નોકરી

બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2022 બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવકની નોકરીઓ માટે અરજી

બિહાર ગ્રામીણ ટપાલ સેવક ભરતી 2022 અતિસૂચનાનું વિવરણ

વિભાગનું નામ ભારતીય ટપાલ વિભાગ (ભારત પોસ્ટ)
કુલ પદોની સંખ્યા 990 પદ
પદ કા નામ ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS)
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન ફોર્મ
કાર્ય ક્ષેત્ર પુરે બિહાર
સત્તાવાર વેબસાઇટ www.appost.in

શૈક્ષણિક યોગ્યતા : आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्था से 10 वीं पास या सम निरीक्षक उत्तीर्ण होना चाहिए.

વય મર્યાદા : 01 જાન્યુઆરી 202 ની આવેદકની પ્રથમ ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 40 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટથી જુડી માહિતી વિભાગીય જાહેરાતો પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

ઇન્ટરવ્યુ / કૌશલ્ય અને લેખિત પરીક્ષાના સમય નીચેના અભિલેખોની મૂળ પ્રતિ સાથે અભ્યર્થિની હાજરી ફરજિયાત છે.

  1. 10મી પરીક્ષાની અંક યાદી
  2. સમાનતા પ્રમાણપત્ર
  3. આધાર કાર્ડ
  4. સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ચાલુ રાખો સ્થાયી જાતિ / જાતિ તપાસ પ્રમાણપત્ર
  5. રાજ્ય સ્તર का मूल निवास प्रमाण पत्र
  6. પણ અભ્યર્થીઓનો એક સ્વપ્રમાણિત સેટ અભ્યર્થીઓના ફોલો પર સમય રજૂ કરવો પડશે અને કોઈપણ સમયે અથવા કોઈ પણ દસ્તાવેજના દસ્તાવેજો પર અભ્યર્થીઓની નિમણૂક કરી શકે છે.

નોકરી વિગતો : બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવક નોકરીઓ વેકેન્સી

પદ કા નામ ખાલી સંખ્યા
ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) 990
કુલ પદ 990 પદ

પસંદગી પ્રક્રિયા : આમાં આશાવારોની પસંદગીના નિયમો પ્રમાણે જાતે જ મેરિટ યાદીની પસંદગી કરવામાં આવશે. અનુમોદિત બોર્ડના 10 ક્રમાંકમાં પ્રાપ્ત પણ પસંદ કરવા માટે અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે અંક હશે.

અરજી કેવી રીતે કરવી : આ બિહાર ગ્રામીણ ડાક સેવક વૈકેંસી ઈચ્છુક ઉમેદવાર ઉમેદવારની વિભાગીય વેબસાઈટ એપ્લિકેશનથી અથવા ફરી નિયુક્ત કરેલ લિંક ફોર્મ પર ક્લિક કરીને ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ અપલાઈ શકે છે.

જેમની અભ્યર્થિ અરજીને અપલાઈન કરવા માટે સૌ પ્રથમ નોટિફિકેશનની સમીક્ષા કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો :

અરજી કરવાની તારીખ : 02 મે 2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 05 જૂન 2022

સોશિયલ મીડિયામાં જ્વાઇન માહિતી મેળવો :

ટેલીગ્રામ ગ્રુપમાં

વાઇટ્સએપ ગ્રુપમાં

હિન્દી જાહેરાત અલ્ર્ટમાં પ્રતિદિન નવ સરકારી નોકરી, નોકરી, શિક્ષણ, સમય સારિણી, પરીક્ષા અને અન્ય ઘણા અપડેટ માટે પુસ્તકો.

જરૂરી નિર્દેશ: બિહાર ગ્રામીણ સેવક જૉબથી લોકસંબંધિત માહિતી માટે વિભાગ દ્વારા ચાલુ ઑફિશિયલ નોટિફિકેશન પીડીએફ વાંચે છે જે લિંક ઉપર આપેલી છે ભરતીથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછો તો તમે કમેન્ટ પણ કરી શકો છો. મદદ કરો.

Leave a Comment