યુપી એનએચએમ મિડવાઇફરી શિક્ષક ભરતી 2022 યુપી એનએચએમ મિડવાઇફરી એજ્યુકેટરની નોકરીઓ માટે અરજી

યુપી NHM મિડવાઇફરી એજ્યુકેટરની નોકરીઓ ભારતી 2022 રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય, ઉત્તર પ્રદેશ (UP NHM) દ્વારા ક્લર્ક પદો માટે રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય મિશન ઉત્તર પ્રદેશ ભારતી अधिसूचना ચાલુ કરેલ છે. इच्छुक ઉમેદવાર યુપી એનએચએમ મિડવાઈફરી શિક્ષક ભરતી સંબંધિત શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા પદ અને વિભાગ જાહેરાતો UP NHM મિડવાઇફરી શિક્ષક ભારતી સૂચના આ રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય ઉત્તર પ્રદેશ ઓનલાઇન ફોર્મ હેઠળ યુપી એનએચએમ મિડવાઈફરી શિક્ષક ખાલી જગ્યાઓ અધિકૃત માહિતીની તપાસ કરવા માટે યોગ્ય ભારતીય નાગરિકો અરજી કરવા માટે અરજી કરી શકે છે.

યુપી એનએચએમ મિડવાઇફરી એજ્યુકેટર ભરતી 2022 આ માટે વધારાની વિગતો, અરજી ફોર્મ, આયુષ્ય ક્ષમતા, પગાર વગેરેની ગંભીરતાથી અભ્યર્થી રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય, ઉત્તર પ્રદેશની અધિકૃત વેબસાઇટ www.upnrhm.gov.in અથવા પછી નિચે આપેલ અરજી ફોર્મમાં લિંક પર ક્લિક કરીને UP NHM મિડવાઇફરી એજ્યુકેટર ખાલી જગ્યા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. આ યુપી એનએચએમ મિડવાઈફરી શિક્ષક જોબ અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા અધિસૂચના, એપ્લિકેશન જાહેરાતો પીડીએફ શ્રેણીમાં નીચે મુજબ છે અરજી ફોર્મ ભરો પહેલા એક વખત સમીક્ષા જોર લેવું કે ભવિષ્યમાં કોઈ ડિક્કી ના થાય.

ઉત્તર પ્રદેશ સરકારી નોકરી

યુપી એનએચએમ મિડવાઇફરી શિક્ષક ભરતી 2022 યુપી એનએચએમ મિડવાઇફરી એજ્યુકેટરની નોકરીઓ માટે અરજી

યુપી એનએચએમ મિડવાઈફરી શિક્ષક ભરતી 2022 વધારાનું વર્ણન

વિભાગનું નામ રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય, ઉત્તર પ્રદેશ (UP NHM)
કુલ પદોની સંખ્યા 18 પદ
પદ કા નામ મિડવાઈફરી શિક્ષક
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન ફોર્મ
કાર્ય ક્ષેત્ર ઉત્તર પ્રદેશ
સત્તાવાર વેબસાઇટ www.upnrhm.gov.in

શૈક્ષણિક યોગ્યતા : આવેદક પાસ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા થી 12મી / એમ.એસ.સી. સિવિલ (પ્રસૂતિ અને સ્ત્રી રોગ / બાળ ચિકિત્સા / સાमुदायिक स्वास्थ्य) 2 साल के अनुभव या सम निरीक्षक उत्तीर्ण होना चाहिए।

UPSSSC પુરવઠા નિરીક્ષક સહાયક ભરતી 2022

વય મર્યાદા : 01 જાન્યુઆરી 202 ની આવેદકની પ્રથમ ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 45 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટથી જુડી માહિતી વિભાગીય જાહેરાતો પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

ઇન્ટરવ્યુ / કૌશલ્ય અને લેખિત પરીક્ષાના સમય નીચેના અભિલેખોની મૂળ પ્રતિ સાથે અભ્યર્થિની હાજરી ફરજિયાત છે.

  1. 12મી પરીક્ષાની અંક યાદી
  2. સ્નાતક ડિગ્રી
  3. સમાનતા પ્રમાણપત્ર
  4. આધાર કાર્ડ
  5. સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ચાલુ રાખો સ્થાયી જાતિ / જાતિ તપાસ પ્રમાણપત્ર
  6. રાજ્ય સ્તર का मूल निवास प्रमाण पत्र
  7. પણ અભ્યર્થીઓનો એક સ્વપ્રમાણિત સેટ અભ્યર્થીઓના ફોલો પર સમય રજૂ કરવો પડશે અને કોઈપણ સમયે અથવા કોઈ પણ દસ્તાવેજના દસ્તાવેજો પર અભ્યર્થીઓની નિમણૂક કરી શકે છે.

નોકરી વિગતો : યુપી NHM મિડવાઇફરી એજ્યુકેટરની નોકરીઓ વેકેન્સી

પદ કા નામ ખાલી સંખ્યા
ક્લર્ક 18
કુલ પદ 18 પદ

પસંદગી પ્રક્રિયા : લેખિત પરીક્ષા, દસ્તાવેજ તપાસ અને ઇન્ટરવ્યુમાં પ્રદર્શન આધાર પર પસંદ કરવામાં આવશે

અરજી કેવી રીતે કરવી : આ યુપી એનએચએમ મિડવાઈફરી શિક્ષકો વૈકેંસી ઉમેદવાર ઉમેદવાર કમિશનર કે વિભાગીય વેબસાઈટ પરથી અથવા પછી નિચે આપેલ અરજી ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરીને ઑનલાઈન અરજી કરવા માટે અરજી કરી શકો છો.

યુપીએસએસસી આઈટીઆઈ ઈન્સ્ટ્રક્ટર ભરતી 2022

જેમની અભ્યર્થિ અરજીને અપલાઈન કરવા માટે સૌ પ્રથમ નોટિફિકેશનની સમીક્ષા કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો :

અરજી કરવાની તારીખ : 02 મે 2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 20 મે 2022

સોશિયલ મીડિયામાં જ્વાઇન માહિતી મેળવો :

ટેલીગ્રામ ગ્રુપમાં

વાઇટ્સએપ ગ્રુપમાં

હિન્દી જાહેરાત અલ્ર્ટમાં પ્રતિદિન નવ સરકારી નોકરી, નોકરી, શિક્ષણ, સમય સારિણી, પરીક્ષા અને અન્ય ઘણા અપડેટ માટે પુસ્તકો.

જરૂરી નિર્દેશ: યુપીએચએમ મિડવાઈફરી શિક્ષકો જૉબથી સંબંઘિત માહિતી વિભાગ દ્વારા ચાલુ ઑફિશિયલ નોટિફિકેશન પીડીએફ વાંચે છે જે ઉપરની લિંક આપેલ છે ભરતી તરફથી કોઈ પ્રશ્ન છે તો તમે કમેન્ટ કરીને પણ પૂછી શકો છો કે આને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો મદદ કરો.

Leave a Comment