તેલંગાણા પોલીસ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ માટે અરજી કરો

તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ ભારતી 2022 તેલંગાના સ્ટેટ લેવલ પોલીસ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ (TSLPRB તેલંગણા) દ્વારા ક્લર્ક પદો માટે તેલંગાણા રાજ્ય કક્ષાની પોલીસ ભરતી બોર્ડ ભારતી अधिसूचना ચાલુ કરેલ છે. इच्छुक ઉમેદવાર તેલંગાના પોલીસ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ભરતી સંબંધિત શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા પદ અને વિભાગીય જાહેરાતો તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલ ભારતી સૂચનાથી ચેનલં સમસ્ત જાણકરી આ પોસ્ટમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ તેલંગાના પોલીસ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ઓનલાઇન ફોર્મ હેઠળ ટીસાલપીઆરબી ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ખાલી જગ્યાઓ અધિકૃત માહિતીની તપાસ કરવા માટે યોગ્ય ભારતીય નાગરિકો અરજી કરવા માટે અરજી કરી શકે છે.

તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 માટે ખાલી વિગતો, અરજી પત્રક, આયુષ્ય ક્ષમતા, પગાર વગેરેની ગંભીરતાથી અભ્યર્થી તેલંગાણા સ્ટેટ લેવલ પોલીસ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડની વેબસાઇટ www.tslprb.in પર ક્લિક કરો અથવા તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલની ખાલી જગ્યાઓ પર ક્લિક કરો અરજી કરી શકો છો. આ તેલંગાના પોલીસ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ જોબ અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા અધિસૂચના, એપ્લિકેશન જાહેરાતો પીડીએફ શ્રેણીમાં નીચે મુજબ છે અરજી ફોર્મ ભરો પહેલા એક વખત સમીક્ષા જોર લેવું કે ભવિષ્યમાં કોઈ ડિક્કી ના થાય.

તેલંગાના સરકારી નોકરી

તેલંગાણા પોલીસ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ માટે અરજી કરો

તેલંગાના પોલીસ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 વધારાનું વર્ણન

વિભાગનું નામ તેલંગાના સ્ટેટ લેવલ પોલીસ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ (TSLPRB તેલંગણા)
કુલ પદોની સંખ્યા 63 પદ
પદ કા નામ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન ફોર્મ
કાર્ય ક્ષેત્ર ઝારખંડ
સત્તાવાર વેબસાઇટ www.tslprb.in

શૈક્ષણિક યોગ્યતા : आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्था से 12 वीं या समीक्षक उत्तीर्ण होना चाहिए.

વય મર્યાદા : 01 જાન્યુઆરી 202 ની આવેદકની પ્રથમ ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 22 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટથી જુડી માહિતી વિભાગીય જાહેરાતો પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

ઇન્ટરવ્યુ / કૌશલ્ય અને લેખિત પરીક્ષાના સમય નીચેના અભિલેખોની મૂળ પ્રતિ સાથે અભ્યર્થિની હાજરી ફરજિયાત છે.

  1. 12મી પરીક્ષાની અંક યાદી
  2. સમાનતા પ્રમાણપત્ર
  3. આધાર કાર્ડ
  4. સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ચાલુ રાખો સ્થાયી જાતિ / જાતિ તપાસ પ્રમાણપત્ર
  5. રાજ્ય સ્તર का मूल निवास प्रमाण पत्र
  6. પણ અભ્યર્થીઓનો એક સ્વપ્રમાણિત સેટ અભ્યર્થીઓના ફોલો પર સમય રજૂ કરવો પડશે અને કોઈપણ સમયે અથવા કોઈ પણ દસ્તાવેજના દસ્તાવેજો પર અભ્યર્થીઓની નિમણૂક કરી શકે છે.

નોકરી વિગતો : તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ વેકેન્સી

પદ કા નામ ખાલી સંખ્યા
ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ 63
કુલ પદ 63 પદ

પસંદગી પ્રક્રિયા : લેખિત પરીક્ષા, દસ્તાવેજ તપાસ અને ઇન્ટરવ્યુમાં પ્રદર્શન આધાર પર પસંદ કરવામાં આવશે

અરજી કેવી રીતે કરવી : આ તેલંગાણા પોલીસ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ વેકેંસી માટે ઉમેદવાર ઉમેદવારની વિભાગીય વેબસાઈટ પરથી અથવા પછી નિચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરીને ઓનલાઈન એપ્લીકેશન અપલાઈન કરી શકો છો.

જેમની અભ્યર્થિ અરજીને અપલાઈન કરવા માટે સૌ પ્રથમ નોટિફિકેશનની સમીક્ષા કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો :

અરજી કરવાની તારીખ : 02 મે 2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 20 મે 2022

સોશિયલ મીડિયામાં જ્વાઇન માહિતી મેળવો :

ટેલીગ્રામ ગ્રુપમાં

વાઇટ્સએપ ગ્રુપમાં

હિન્દી જાહેરાત અલ્ર્ટમાં પ્રતિદિન નવ સરકારી નોકરી, નોકરી, શિક્ષણ, સમય સારિણી, પરીક્ષા અને અન્ય ઘણા અપડેટ માટે પુસ્તકો.

જરૂરી નિર્દેશ: તેલંગા પોલીસ ટ્રાફિક ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ જૉબથી સંબધિત માહિતી માટે વિભાગ દ્વારા ચાલુ ઑફિશિયલ નોટિફિકેશન પીડીએફ વાંચે છે જે ઉપરની લિંક આપેલ છે ભરતીથી કોઈ પ્રશ્ન છે તો તમે કમેન્ટ કરીને પણ પૂછી શકો છો કે આ તમારા મિત્રો સાથે શેર પણ કરી શકો છો. મદદ કરો.

Leave a Comment